Tono/NCB/Gramo

Tono
TONO forvalter lydfestings- og fremføringsrettigheter for musikkverk i Norge på vegne av komponister, låtskrivere, tekstforfattere og musikkforlag. Om musikk du har skrevet blir framført offentlig (både live og på radio) skal du bli økonomisk kompensert for dette gjennom Tono. For at dette skal skje må du være medlem. Mer om medlemskap i Tono finner du her

NCB
Hvis du vil spille inn musikk eller lage en audiovisuell produksjon som inneholder musikk, skal du først ha en tillatelse fra NCB. NCB gir denne tillatelsen på vegne av komponister, tekstforfattere og musikkforlag som eier rettighetene til musikken. Mer om NCB finner du her

Gramo
Gramo er musikernes, artistenes og plateselskapenes vederlagsbyrå. Deres primære formål er å oppkreve og fordele vederlag til utøvende kunstnere og produsenter når deres innspillinger blir kringkastet eller offentlig fremført i Norge. Gramo forvalter dine rettigheter i henhold til åndsverklovens §45b. Det vil primært si at Gramo oppkrever og fordeler opptjent vederlag til deg når dine innspillinger blir kringkastet eller brukt i annen offentlig framføring (kafé, butikk etc.). For at dette skal skje må du være medlem. Mer informasjon om medlemskap og annet finner du her