Songlines

– en arena for profesjonelle låtskrivere i nord

SONGLINES har som målsetning å øke kompetanse og nivå på låtskriving blant profesjonelle aktører i nord. Ved å arrangere verksteder og skrivesamlinger vil vi hjelpe låtskrivere til å skrive mer, jobbe på kryss og tvers av sjangre, bli kjent, bli flinkere, få innspill og inspirasjon!

SONGLINES er satt i gang på initativ av artist, tekstforfatter og komponist Aggie Frost, og er realisert som et samarbeid mellom henne,  Rytmisk Kompetansesenter Nord (RYK) og Kompetansesenter for Rock i Nord-Norge (KOFOR).

SONGLINES arrangeres to ganger hvert halvår og går over to dager på hver samling. Hver samling har vi besøk av en inspirator. Samlingene er på TviBit i Tromsø, og deltagerne er fra hele Nord-Norge: Nordland, Troms (inkl. Svalbard) og Finnmark.

Neste Songlines arrangeres 17.-18. januar 2018 i Tromsø, denne gang med fokus på filmmusikk. Les mer her:

https://www.kofor.no/nyheter/2017/12/17/songlines-6

 

For mer informasjon, kontakt Aggie Frost, epost: aggiepeterson@mac.com