Songlines #4 med Karin Park

Songlines #4 ble nylig arrangert på Tvibit i Tromsø. Karin Park var innleid som instruktør og på deltakerlista sto Elle Marja Eira, John-Kåre Hansen, Lisa Marie Skoglund, Per Martinsen, George Ofori, Johanne Ballovarre, Jon Marius Aareskjold og Eline Grønvoll. Kurset har fått gode tilbakemeldinger fra artistene som er med, så vi planlegger en rekke slike kurs i tiden framover. Følg med på våre nettsider og Facebook for informasjon om neste kurs. 

Foto: Stian Andreassen og Tonje Ness Meinhardt