Søknadsskriving

Å leve som musiker kan være en kostnadskrevende tilværelse og svært ofte holder det ikke med inntektene en får fra platesalg og konserter. Da er det godt å vite at det finnes en rekke støtteordninger her i landet hvor en kan søke om støtte til for eksempel turneer, plateinnspilling, komponering av ny musikk mm. For oversikt over de ulike støtteordningene se vår søknadskalender.
Men hvordan en bør formulere en søknad, hva en bør ta med og ikke, hvordan en setter opp budsjett osv er ikke så lett å vite om en ikke har gjort det før. FolkOrg har samlet sammen en del guider til hvordan en skriver en god søknad. Disse finner du her