Søknadsskriving

Å arrangere konserter er en kostbar affære. En skal betale musikere, leie konsertlokale, ha tilgjengelig teknisk utstyr, ordne med reiser, overnatting og catering og mye mer. Selv om det er en del inntekter i billettsalg er dette ofte ikke nok for å få det hele til å gå rundt. Heldigvis finnes det en rekke ordninger her i landet hvor en kan søke om støtte til både drift og ulike prosjekter. For oversikt over de ulike støtteordningene se vår søknadskalender.
Men hvordan en bør formulere en søknad, hva en bør ta med og ikke, hvordan en setter opp budsjett osv er ikke så lett å vite om en ikke har gjort det før.

Tips til hvordan du kan skrive søknad finner du her