Søknad på 1-2-3

De fleste prosjekter trenger finansiering og det finnes heldigvis mange plasser å søke midler til prosjektene sine. Her finner du en kort oversikt over hva du må tenke på før du skal gå i gang med å skrive en søknad. 

Du kan søke penger til f.eks: 

  • Innspilling/utgivelse
  • Konsert/festival/arrangement
  • Turnéstøtte
  • Tekstskriving/komponering
  • Utstyr/ øvingslokaler  

Forberedelser

Tenk godt igjennom hva du vil gjøre og søk til et prosjekt av gangen. Les støtteordningens formål nøye for å være sikker på at ditt prosjekt er innenfor kriteriene. Søk om prosjekter som er frem i tid, da mange ordninger krever at prosjektet ikke skal være igangsatt. 

Prosjektbeskrivelse

Prosjektbeskrivelsen skal svare på følgende spørsmål: 

  • Hvem søker?
  • Hva søker dere støtte til?
  • Hvorfor søker dere penger? (status og bakgrunn for prosjektet)
  • Hvordan skal prosjektet gjennomføres?
  • Når skal prosjektet gjennomføres? 

Det er ikke alle støtteordninger som krever vedlagt prosjektbeskrivelse, men det kan være lurt å legge med, siden søknaden vil se bedre og mer strukturert ut. Denne vil i tillegg kunne danne mal for senere søknader. Prosjektbeskrivelsen bør ikke være for lang, maks 2-3 sider.

Budsjett

Lag et realistisk budsjett med alle inntekster og utgifter – som skal samsvare. Sjekk priser, slik at duikke skriver en urealistisk sum. Budsjettet skal inkludere en finansieringsplan. 

Søknadskjemaer

De aller fleste søknader er i dag elektroniske. Følg retningslinjene på de forskjellige sidene, og ikke vær redd for å ta kontakt med konsulentene som jobber i de ulike fondene for å få svar på dine spørsmål.

Annet: 

Husk at de som vurderer søknadene som regel har veldig god bransjekunnskap. Spør heller om hjelp enn å lage nødløsninger. 

Nyttige Linker:

Ryk har en god kalender med oversikt over alle søknader og frister. Den finner dere her.

Brak (vår søsterorganisasjon i Bergen) har flotte eksempler på det meste du trenger her