fbpx

Session/Mentor/Master

Session/Mentor/Master er et tilbud til talent med store ambisjoner i musikkbransjen – en trinnvis modell for å bygge kompetanse og karriere. Med dette landsdekkende prosjektet ønsker vi å bygge sterkere aktører innen musikknæringen i hver enkelt region og nasjonalt. Session/Mentor/Master muliggjør et helhetlig opplegg over hele landet som fokuserer på kreativitet, differensiering og kvalitet – i alle ledd fra rekruttering av talent til profesjonelle aktører.

Målet er å forme et tilbud som gjennomføres i flere regioner, og skal gi band og artister verktøy for å styre sin egen karriere mot internasjonale marked. Session/Mentor/Master skal være verktøy for å styrke bransjeapparatet rundt artister ved å øke forståelsen for eksport, nettverksbygging og gi økt faglig kompetanse rundt sin forretningsdrift.


SESSION: 
Åpne seminarrekker, med et definert tema hvor du får erfaringsbasert kunnskap fra norsk og internasjonal musikkbransje – lær av de beste!  Session arrangeres som regel som del av programmet til de regionale bransjefestivalene; Trondheim Calling, By:larm, Vill Vill Vest og Sørveiv.

MENTOR: Mentor er en søkbar ordning for deg som ønsker veiledning fra håndplukkede aktører fra musikkbransjen. Gjennom en-til-en møter får du individuell oppfølging og råd knyttet til bransjerelaterte spørsmål, som kan hjelpe deg videre i din egen karriere. Mer info HER. 

MASTER: Master-programmet gir unge, eksportrettede bransjeaktører verdifull innsikt, kunnskap og nettverk som trengs for å jobbe internasjonalt. Master er et internasjonalt springbrett for unge bransjetalenter. Det helårlige, kompetansehevende programmet gir verdifull innsikt i det å drive selskap og representere artister. Deltakere tas opp årlig etter søknad. MASTER administreres av Music Norway. Les mer her.

Session/Mentor/Master er et landsdekkende samarbeid mellom Music Norway og de regionale kompetansesentrene for musikk: Brak (Hordaland og Sogn og Fjordane), STAR (Rogaland), SØRF (Sør-Norge), ØKS (Drammen), TEMPO (Midt-Norge), MØST (Oslo, Akershus, Hedmark), RYK (Nordland, Troms og Finnmark). Dette er en videreføring av prosjektet Eksportskolen.