Session/Mentor/Master

Session, Mentor og Master er alle landsdekkende samarbeidsprosjekter som drives av de regionale kompetansesentrene og Music Norway. De er en videreføring av prosjektet Eksportskolen og ble lansert på Trondheim Calling 2017.

Session er åpne seminarrekker, der hver enkelt Session forholder seg et definert tema. Programmet skal bidra til å spre erfaring og kunnskap fra norsk og internasjonal musikkbransje, formidlet av erfarne bransjeaktører. Disse seminarene legges til de regionale bransjetreffene rundt omkring i landet.

Mentor er en søkbar ordning for deg som ønsker veiledning fra håndplukkede aktører fra musikkbransjen. Gjennom en-til-en møter får du individuell oppfølging, tips og råd som kan hjelpe deg videre i din egen karrier. Les mer om ordningen, alle våre mentorer og hvordan man søker på www.mentorveiledning.no

Master er et helårsprogram for unge og ambisiøse talenter i den norske musikkbransjen. Programmet består av tre samlinger med bedriftsbesøk, workshops og foredrag i ulike byer i Europa, og innholdet tilpasses deltagernes ønsker og behov.