fbpx

Arrangørsamling: Mangfold i kulturlivet // Tromsø

Hva fungerer egentlig, og hva fungerer ikke når kulturarrangører skal arbeide med mangfold? Vi inviterer til arrangørsamling for å snakke om mangfold i kulturlivet.

Kulturelt mangfold er et fremtredende trekk ved det norske samfunnet, men dette mangfoldet gjenspeiles i liten grad i kulturlivet.

Hvilke grep kan man ta som arrangør for å skape mer mangfold? Hvorfor er det viktig å jobbe å ha fokus på? Hva hindrer enkelte publikumsgrupper i å delta? Kan kulturelt mangfold være god business? Alle disse spørsmålene (og mer) har Interkultur prøvd å finne svaret på i sin nye håndbok for kulturarrangører: «Mangfold i kulturlivet», som ble utgitt i mars 2019.

Med denne håndboken som utgangspunkt, inviterer nå RYK, Norske Konsertarrangører, Interkultur og Tromsø Global til arrangørsamling i Tromsø 23. august. Her vil du få høre de viktigste lærdommene fra håndboken. Hva fungerer egentlig, og hva fungerer ikke når kulturarrangører skal arbeide med mangfold? Det blir også en panelsamtale om hvordan lokale arrangører arbeider med å gjøre kulturlivet mer mangfoldig. Alle som deltar på samlingen får selvfølgelig et eksemplar av håndboken med seg hjem.

Panelet består av:

Ola Rokkones, musiker
Line Fusdahl, Nordlysfestivalen
Gjøa Orheim, Insomnia
Nasra Omar, Tromsø kommune

Moderator: Anniken Førde, UiT

Hvor: Tromsø, Tvibit
Tid: fredag 23. august kl 13:00-15:00

 

Arrangementet er gratis og åpent for alle men krever påmelding: https://konsertarrangor.wufoo.com/forms/z12z3rbq1mmqsxd/

Arrangørsamlingen er støttet av Norsk musikkråd/KOMP: http://www.musikk.no/nmr/tilskuddsordninger/komp