fbpx

Northern Expo

Northern Expo er en langsiktig satsing for å synliggjøre og fremme nordnorske artister nasjonalt og internasjonalt, styrke den nordnorske musikknæringen og skape økt synliggjøring av musikkregionen som helhet.

Northern Expo er en ny måte å sette internasjonalt fokus på en ny generasjon artister, innen ulike sjangre. Gjennom Northern Expo blir utvalgte nordnorske artister presentert for internasjonal presse og bransje. Formålet er å hjelpe nordnorske artister med å finne internasjonale samarbeidspartnere for å ta karrieren videre utenfor Norge, og skape økt synliggjøring av musikkregionen som helhet. Videre er intensjonen å bruke erfaringene fra Northern Expo 2018 til å videreutvikle konseptet, med mål om nye Expoer med jevne mellomrom på ulike steder i landsdelen. På denne måten skal vi skape et internasjonalt nettverk for musikkbransjen i Nord-Norge, styrke den nordnorske musikknæringen og derigjennom løfte frem enda flere artister fra Nord-Norge i årene som kommer.

Northern Expo ble gjennomført første gang gjennom tre dager på Svalbard i oktober 2018.


Northern Expo 2018 

Northern Expo 2018 ble gjennomført 4.-7. oktober i Longyearbyen og Pyramiden, Svalbard.

Gjennom fire dager ble seks utvalgte nordnorske artister innen ulike sjangre presentert for internasjonal presse og bransje. Med Svalbards overveldende, men vakre natur og dramatiske historie er området en perfekt arena for å presentere kontrastfylte signaturer fra nord. 55 delegater deltok, fra ulike deler av musikkbransjen i Europa, USA, Kina, samt nasjonal og regional musikkbransje. To konserter under Northern Expo var åpne for publikum på Svalbard.

Artistene som deltok på Northern Expo 2018 var Violet Road (pop/rock), Ánnásuolo (samisk/jazz), Benjamin Mørk (elektronika/jazz), Julietnorth (folkemusikk), Petter Carlsen (pop/rock) og Kartellet (dansekompani). Artistene var valgt ut med tanke på at de representerer stor sjangerbredde, og at alle har potensiale til å utvide sitt marked internasjonalt.

Et filmteam fulgte hele prosjektet, med tanke på internasjonal promotering av artistene i ettertid. Det planlegges også en lengre dokumentar om prosjektet. Se noen av høydepunktene fra Northern Expo 2018 her:


Se artistportrettene fra Northern Expo 2018 her: www.youtube.com 

Rytmisk kompetansenettverk i Nord (RYK) er initiativtaker for prosjektet, som realiseres i samarbeid med Innovasjon Norge Arktis, Sparebank1 Nord-Norge, Troms fylkeskommune og RYK.