Northern Expo

Foto: Werner Anderson

Northern Expo

Northern Expo er en langsiktig satsing for å synliggjøre og fremme nordnorske artister nasjonalt og internasjonalt, styrke den nordnorske musikknæringen og skape økt synliggjøring av musikkregionen som helhet.

Northern Expo er en ny måte å sette internasjonalt fokus på en ny generasjon artister, innen ulike sjangre. Gjennom Northern Expo blir utvalgte nordnorske artister presentert for internasjonal presse og bransje. Formålet er å hjelpe nordnorske artister med å finne internasjonale samarbeidspartnere for å ta karrieren videre utenfor Norge, og skape økt synliggjøring av musikkregionen som helhet. Videre er intensjonen å bruke erfaringene fra Northern Expo 2018 til å videreutvikle konseptet, med mål om nye Expoer med jevne mellomrom på ulike steder i landsdelen. På denne måten skal vi skape et internasjonalt nettverk for musikkbransjen i Nord-Norge, styrke den nordnorske musikknæringen og derigjennom løfte frem enda flere artister fra Nord-Norge i årene som kommer.

Northern Expo ble gjennomført første gang gjennom tre dager på Svalbard i oktober 2018.


Northern Expo 2018 

Northern Expo 2018 ble gjennomført 4.-7. oktober i Longyearbyen og Pyramiden, Svalbard. Med Svalbards overveldende, men vakre natur og dramatiske historie er området en perfekt arena for å presentere kontrastfylte signaturer fra nord.

Gjennom fire dager ble seks utvalgte nordnorske artister innen ulike sjangre presentert for internasjonal presse og bransje. 55 delegater deltok, fra ulike deler av musikkbransjen i Europa, USA, Kina, samt nasjonal og regional musikkbransje. To konserter under Northern Expo var åpne for publikum på Svalbard.  Artistene som deltok på Northern Expo 2018 var Violet Road (pop/rock), Ánnásuolo (samisk/jazz), Mørk (elektronika/jazz), Julietnorth (folkemusikk), Petter Carlsen (pop/rock) og Kartellet (dansekompani). Artistene var valgt ut med tanke på at de representerer stor sjangerbredde, og at alle har potensiale til å utvide sitt marked internasjonalt.

Et filmteam fulgte hele prosjektet, med tanke på internasjonal promotering av artistene i ettertid. Det planlegges også en lengre dokumentar om prosjektet. Se noen av høydepunktene fra Northern Expo 2018 her:


Se flere artistportretter fra Northern Expo 2018 her: www.youtube.com 

 

Rytmisk kompetansenettverk i Nord (RYK) er initiativtaker for prosjektet, som realiseres i samarbeid med Innovasjon Norge Arktis, Sparebank1 Nord-Norge, Troms fylkeskommune og RYK.