NNJS

 

Om NNJS

Nordnorsk jazzsenter (NNJS) ble etablert gjennom Stortingets budsjettvedtak for 1998. Der heter det: Nordnorsk Jazzsenter vil få ansvaret for formidling av jazzmusikk i Nord-Norge. Dette innebærer også ansvaret for arbeidet med etablering av et nettverk for formidling av jazzmusikk i hele landsdelen.

Det er et helv by Lise Marie MathisenStiftelsen Nordnorsk jazzsenter (NNJS) ble etablert gjennom Stortingets budsjettvedtak for 1998, ”Nordnorsk Jazzsenter vil få ansvaret for formidling av jazzmusikk i Nord-Norge. Dette innebærer også ansvaret for arbeidet med etablering av et nettverk for formidling av jazzmusikk i hele landsdelen” NNJS er et regionalt produksjons- og kompetansesenter for jazz i Nord-Norge, og er en av 4 institusjoner i Landsdelsmusikerordningen i Nord-Norge (LiNN). Stifterne av NNJS; de tre fylkeskommunene, Bodø Kommune og Nordnorsk Jazzforum har gjennom stiftelsesdokumentet gitt følgende mål for senteret: • Å drive formidling av jazz og beslektet musikk i form av konserter og turneer. • Å arbeide for utvikling av så vel det profesjonelle som det fritidsorienterte utøvermiljø innenfor jazzsektoren. • Å arbeide for opplæringstiltak innenfor jazz. • Å dokumentere og informere om jazz for å øke interessen for musikkformen. • Å virke som et regionalt service-, samarbeids- og kontaktorgan for jazzmiljøet i landsdelen. Administrasjon og hovedscene er lagt til Bodø hvor Ad Lib Jazzklubb har arrangementsansvar for konsertdriften, og således er et av senterets nærmeste samarbeidspartner. Fylkesscener er etablert i Tromsø og Vadsø med stedets lokale jazzklubb som drivere. I tillegg har støtter jazzsenteret nettverksscene på Sortlang og arrangørnettverk på Helgeland. NNJS har ansvar for driften av Nordnorsk Ungdomsstorband med musikere fra hele regionen. Foruten å produsere konserter og turneer i og utenfor regionen med musikere/band fra landsdelen, landet for øvrig og utlandet, arrangerer NNJS kurs og seminarer for storband, småband og enkeltmusikere samt drive arrangøropplæring. NNJS har pr. i dag en daglig leder i 100% stilling, en markedskonsulent i 100% stilling og en prosjektleder i 40% stilling.