KOFOR

 

Om KOFOR

Kompetansesenter for rock i Nord-Norge (KOFOR) er et kompetanseorgan for rytmisk musikk i Tromsø og Nord-Norge. Vi retter oss mot band, musikere, studiofolk, konsertarrangører og annen musikkbransje.
Bakgrunn: Tromsø er en av Norges beste musikkbyer. Flere kjente band og artister har kommet fra Tromsø, som for eksempel Pussycats, Bel Canto, Röyksopp, Lene Marlin, Espen Lind m.fl. Musikkmiljøet og musikkbransjen i Tromsø og Nord-Norge har ikke vært tilstrekkelig utviklet, noe som har gjort at alle disse artistene har måttet reise fra Tromsø for å drive med musikk og for å slå igjennom. KOFOR ble derfor etablert i 2002. Første trinn var fokus på å bygge lokal infrastruktur i Tromsø. Andre trinn var å knytte resten av landsdelen opp mot prosjektet – bygge nødvendig infrastruktur og profesjonalisere musikkbransjen i nord. Der er vi nå godt igang gjennom vår deltakelse i RYK. Dette driver vi med:

KURSVIRKSOMHET
TALENTUTVIKLING
NÆRINGSUTVIKLING INNEN MUSIKKBRANSJEN
MUSIKKPRODUKSJON
KYSTEN STUDIO
ØVINGSROM
ROCKEFABRIKKER
Prosjektledelse "Regionalt senter for rytmisk musikk" - Et kraftsenter for rytmisk musikk i Nord-Norge

KOFOR er en del av Kultur og idrettsavdelingen i Tromsø kommune.
Les mer