Aktivitet

Seminarer, kurs og bransjetreff:

RYK arrangerer gjennom året en rekke kurs, seminarer og faglige treffpunkt for både artister, arrangører, produsenter og andre aktører i musikkbransjen. Både større bransjetreff og arrangørsamlinger, og kortere kurs og foredrag. 
Vi samarbeider ofte med nasjonale organisasjoner som NOPA, MUO, Platearbeiderforeningen, eller andre lokale og regionale aktører.
For mer informasjon og en oversikt over kommende og tidligere arrangementer, gå til vår arrangementkalender.

Større prosjekter:

Vi driver også flere større prosjekter som går i dybden innenfor ulike områder:

360° North

RYK presenterer prosjektet 360° North – en label-hub for nordnorske aktører som gir ut og promoterer nordnorsk musikk. Vi ønsker med denne satsingen å samle, heve og dele kompetansen i landsdelen. 360°North er et utviklingsprosjekt rettet mot nordnorske plateselskap. Les mer

Northern Expo

Northern Expo er en langsiktig satsing for å synliggjøre og fremme nordnorske artister nasjonalt og internasjonalt, styrke den nordnorske musikknæringen og skape økt synliggjøring av musikkregionen som helhet. Les mer

Kreative Nord

Kreative Nord er en bransjeoversikt over hva som rører seg innenfor de kreative feltene i Nord-Norge. Det er en stor landsdel med store avstander og det kan være vanskelig å vite hvor mye bra det finnes i din nærhet. Her finner du både utøvere, bransje og annet støtteapparat. Les mer

SONGLINES

En arena for profesjonelle låtskrivere i nord med målsetning om å øke kompetanse og nivå på låtskriving blant profesjonelle aktører i nord. Les mer

Session/Mentor/Master

Session/Mentor/Master er et tilbud til talent med store ambisjoner i musikkbransjen – en trinnvis modell for å bygge kompetanse og karriere. Med dette landsdekkende prosjektet ønsker vi å bygge sterkere aktører innen musikknæringen i hver enkelt region og nasjonalt. Session/Mentor/Master muliggjør et helhetlig opplegg over hele landet som fokuserer på kreativitet, differensiering og kvalitet – i alle ledd fra rekruttering av talent til profesjonelle aktører. Les mer

Tidligere/avsluttede prosjekter:

NN+

I prosjektet NN+ fikk fem utvalgte, nordnorske artister produsert en musikkvideo samt skreddersydd en lanseringspakke verd minimum 200.000kr. Gjennom seminarer og faglige samlinger møttes filmbransjen og musikkbransjen og resultatene hadde premiére på TIFF. Les mer

Fargespill i Bergen med Joseph (9) og Sophia (8). Hjemme i Loddefjord er også lillebror Jacob, pappa Joseph og mamma Zarah Joyce Capardo.

Flere farger / Fargespill

Flere Farger er en eksplosiv og sterk forestilling presentert av barn og ungdom fra hele verden, basert på aktørenes folkekultur fusjonert med den norske. Les mer

Monitor

Monitor er et prosjekt initiert av Norsk Jazzforum som har som mål å få ungdom interessert i jazz og beslektede sjangre, samt å veilede unge jazzmusikere/-band videre i sin karriere. Et ungt nordnorsk band får en mentor som som hjelper dem å planlegge en turné med alt det innebærer. Les mer