fbpx

Folkemusikk Nord


Om Folkemusikk Nord

Folkemusikk Nord er et kompetansesenter for folkemusikk og folkedans i Nord-Norge, lokalisert i Målselv. Folkemusikk Nord startet som et prosjekt i regi av folkemusikk- og folkedansfestivalen Kalottspel, og ble 1. januar 2011 en del av Kultur i Troms hos Troms fylkeskommune. I tillegg til kompetansesenteroppgavene har Folkemusikk Nord og Kultur i Troms tre landsdelsmusikere (50% hver) i folkemusikkgruppa Fotefar og deres produsent, samt fokus på joik.

Vår overordnede målsetting er å øke omfanget av alle former for formidling av folkemusikk og folkedans i landsdelen. Dette skal vi bl.a. gjøre gjennom å:
• styrke og stimulere det profesjonelle folkemusikk og –dansefeltet i landsdelen, samt gjennom samarbeid med talentfulle utøvere, arrangører og relevante miljøer.
• styrke og stimulere breddearbeid som gjøres innen sjangeren, slik at folkemusikken og -dansen i landsdelen blir tatt vare på og videreutviklet.
• videreutvikle nettverk og arbeide for økt samarbeid regionalt, nasjonalt og internasjonalt.
• være kompetansesenter for folkemusikk og folkedans, og en aktiv del av RYK – Rytmisk kompetansenettverk i Nord.

Les mer