Booking

Det å spille konserter er kanskje det viktigste musikere gjør i sitt virke. Her møter en sitt publikum og kan skape store opplevelser sammen med dem. Men å komme seg fra øvingsrommet og opp på scenen kan være en stor utfordring for nyetablerte band.

Her finner du tips til:
Å skrive bookingmail
Teknisk rider
Kontrakt, norsk
Kontrakt, engelsk
Oppgjørsskjema
Barnekonserter