Infomøte om Kulturrådets støtteordninger på musikkfeltet

Tvibit
Onsdag 14. juni
Kl 18.00 – 20.00
Gratis

Få svar på det du lurer på ang Kulturrådets støtteordninger. Henning Mongstad og Helle K. Korsbøen fra Musikkseksjonene i Kulturrådet kommer for å informere om de ulike ordningene på musikkfeltet. De jobber til daglig med ordninger knyttet til konsert/turnévirksomhet (musikere og musikkensembler) og innspilt musikk (publiseringsstøtte og innspillingsstøtte), men vil også kunne svare på spørsmål knyttet til andre ordninger. Det vil være åpent for spørsmål fra deltakere, både i plenum og en-til-en.

Møtet arrangeres av RYK, Tvibit, Troms fylke og Kulturrådet.

Vil du være med, meld deg på her.

Dialogseminar for kulturliv og næringsliv i Troms

KULTUR OG NÆRINGSLIV – VEKST OG UTVIKLING GJENNOM SAMSPILL!

Kalottspel, Profilgruppa og Innovasjon Norge inviterer til dialogseminar!

I 2015 inngikk Profilgruppa og Kalottspel en samarbeidsavtale. Avtalen tar utgangspunkt i et felles ønske om vekst og utvikling for folk, bedrifter og lokalsamfunn i regionen vår MidtTroms.
Profilgruppa og Kalottspel har en felles oppfatning av at man gjennom et sterkere samspill mellom kultur og næring, vil kunne gjøre regionen vår meir attraktiv for ung arbeidskraft, for nye bedrifter, nye innbyggere og fleire besøkende.

Hvordan kan kulturaktører og næringsliv utfordre hverandre på å
utvikle regionen vår til noe enda bedre? Hva kan næringslivet vinne på å samarbeide med kulturen? Hvordan kan man stimulere og drive fram et godt samarbeid mellom næring og kultur? Kan samarbeid i visse tilfeller være skadelig for noen av partene? Og hva kan være til hinder for et godt samspill som alle parter får noe godt utav?

Seminaret avholdes på Mellembygd Samfunnshus tirsdag den 9. august kl. 14.00 – 20.00 og er åpent for alle. Profilgruppas 50 medlemsbedrifter og virksomheter, samt Kalottspel og Innovasjon Norge sine nettverk, vil bli særskilt invitert. Dialogen avsluttes med middag klokka 18.00 og Kalottspels
åpningskonsert klokka 19.00 med Fotefar, Kartellet, Mariann Torset Band, Målselv Spellemannslag og Mellembygd Mannskor.

Påmelding til adm@profilgruppa.no innen 5. august. Profilgruppa vil sette opp buss fra Finnsnes til
Mellembygd Samfunnshus og tilbake.

Eksportskolen

HVA
Eksportskolen er et tilbud til talent med store ambisjoner i musikkbransjen – en trinnvis modell for å bygge kompetanse og karriere. Med dette prosjektet ønsker vi å bygge sterkere aktører innen musikknæringen i hver enkelt region og nasjonalt.

Eksportskolen muliggjør et helhetlig opplegg over hele landet som fokuserer på kreativitet, differensiering og kvalitet – i alle ledd fra rekruttering av talent til profesjonelle aktører.

MÅL
Målet med Eksportskolen er å forme et tilbud som gjennomføres i flere regioner, og skal gi band og artister verktøy for å styre sin egen karriere mot internasjonale marked. Eksportskolen skal styrke bransjeapparatet rundt artister ved å øke forståelsen for eksport, nettverksbygging og gi økt faglig kompetanse rundt sin forretningsdrift.

HVEM
Eksportskolen er et tiltak fra Music Norway og de regionale kompetansesentrene for musikk:

Brak (Hordaland og Sogn og Fjordane)
STAR (Rogaland)
SØRF (Sør-Norge)
KOFOR (Tromsø)
ØKS (Drammen)
TEMPO (Midt-Norge)
MØST (Oslo, Akershus, Hedmark)
RYK (Nordland, Troms og Finnmark)

Mer info på musikkeksportskolen.no