Arrangere konsert

Å arrangere konserter er selve kjernen i arrangørvirksomheten og det viktigeste (og morsomste) man gjør. Men for at arrangementene skal bli vellykkede er det mye en bør tenke på: Hvordan skal en gjøre det med booking av band? Hvordan skal en sørge for at det kommer publikum på konsertene? Hva trenger man av personell? Hva med logistikk? Under skal vi gå gjennom en del punkter en må huske på som arrangør.

Booking

Det viktigste med enhver konsert er det som foregår på scenen. For at en skal være attraktiv som klubb, både på kort og lang sikt, bør en her vise at en kan presentere musikk som er interessant for publikum, passer med klubbens profil og holder høy kvalitet. Dette krever både at en er interessert i musikk og klarer å følge med på det som rører seg. Men det er også et håndverk som krever rutiner og ”orden i sysakene”. Her er noen tips til booking av konserter

Promotering

Ingen vits i å arrangere konsert om ikke noen vet om at det skjer. I dagens informasjonssamfunn blir det stadig vanskeligere å synes, men heldigvis dukker det også hele tiden opp nye kanaler en kan bruke for å promotere konserter, da særlig innenfor sosiale medier. Her finner du tips til hvordan du kan synliggjøre klubben og konsertene

Produksjon

Det er mye praktisk som må gjøres for at en konsert skal kunne arrangeres. Man må ha en scene, mye teknisk må på plass og folk og utstyr skal fraktes fram og tilbake. Produksjonstips til konserter finner du her

Vakthold/sikkerhet

Konserter er en positiv opplevelse som flere vil ønske å få med seg, og de tiltrekker seg derfor ofte store mengder mennesker. Som arrangør har en ansvar for at alle har det bra og at ingen kommer til skade. Det er derfor svært viktig å fokusere på sikkerheten i forbindelse med arrangement og ha gode rutiner på dette området. Alt om sikkerhet og vakthold finner du her 

Frivillige

De aller fleste konsertarrangører er avhengige av frivillige for å få arrangert konserter. Disse er en uvurderlig ressurs som bidrar med viktig arbeidskraft, mye nyttig kompetanse, pågangsmot og godt humør. Det er derfor viktig at disse behandles på en god måte og at organiseringen av denne gruppen fungerer bra. Alt om frivillige finner du her 

Tillatelser

Noen ganger skal en arrangere konserter der det vanligvis ikke foregår slike aktiviteter. Da vil en trenge å søke om tillatelse både til å lage arrangement, sjenking med mer. Mer om dette finner du her 

Miljø

Noe som blir stadig mer vanlig og viktig for mange aktører, også konsertarrangører, er fokus på miljø. I forbindelse med slike arrangementer bruker en gjerne mye strøm, musikere og andre skal transporteres til arrangementet som bidrar til utslipp av klimagasser. I tillegg bidrar store folkemengder også til mye søppelsom vil kreve en fornuftig håndtering av avfall. Her finner du informasjon om miljø

Mer info om arrangement

Norsk Jazzforum har laget en klubbhåndbok som guider deg gjennom de ulike områdene innenfor klubbdrift. Skal du arrangere konserter for barn og unge finner du tips til hvordan det kan gjøres her.