Annen aktivitet

I tillegg til kurs, samlinger for musikere, arrangører og musikkbransje, NN+ og Eksportskolen skjer det en rekke andre aktiviteter i RYKs regi. For eksempel:

  • "Mingling" og møtesteder for nordnorske aktører på ulike festivaler.
  • Politisk arbeid mot instanser som Kulturdepartementet og Kulturrådet for å fremme musikk fra nord.
  • Musikkeksport. For eksempel inviteres internasjonale aktører som journalister og arrangører til nordnorske festivaler og presenteres for musikere fra landsdelen.