360n

RYK presenterer prosjektet 360° North – en label-hub for nordnorske aktører som gir ut og promoterer nordnorsk musikk. Vi ønsker med denne satsingen å samle, heve og dele kompetansen i landsdelen.     360°North er et utviklingsprosjekt rettet mot nordnorske plateselskap. Vi har opprettet en koordinerings- og støttefunksjon gjennom å sette sammen ulike team med ulik … Fortsett å lese 360n