360n

RYK presenterer prosjektet 360° North – en label-hub for nordnorske aktører som gir ut og promoterer nordnorsk musikk. Vi ønsker å samle, heve og dele kompetansen i landsdelen.

label1

label3

label4

label5

label6

label7

label8

label9

label10

 

label12

label14

label13

 

Ovenfor: En oversikt over nordnorske plateselskap (ikke uttømmende).

I dette prosjektet har vi opprettet en koordinerings- og støttefunksjon som gjennom å sette sammen ulike team, og tilby ekstra ressurser, skal hjelpe plateselskap og artister. Målet er å hjelpe hverandre med å gi ut og promotere nordnorsk musikk på et mer profesjonelt nivå.

Prosjekt er administrert av RYK og går ut på å kjøpe hverandre fri slik at vi får gjort en enda bedre jobb med utgivelsene som kommer fra nord på tvers sjanger. Man får ikke betalt for å jobbe med sine egne prosjekter.

Hvordan ta del?

Plateselskap søker om å få hjelp til en utgivelse. De som gir ut andres musikk er en prioritet. Dette tilsier ikke at artister som gir ut egen musikk ikke kan søke.

Send inn en søknad med en presentasjon av prosjektet. Søknaden behandles løpende av et utvalg som bestemmer hvilke utgivelser som skal prioriteres innenfor prosjektets budsjettramme.

Prosjektet kommer også til å invitere til samlinger der vi deler erfaringer rundt avtaler, finansiering/ søknadsskriving, praktiske workshops rundt markedsføring og andre relevante temaer.

Kontaktinfo koordinator for prosjektet:

Johanne Isefiær McDougall
johannemcdougall@gmail.com / +47 977 57 869

Eventuelle spørsmål kan også stilles til Fredrik Forssman
fredrik.forssman@tromso.kommune.no / +47 926 36 977