360n

RYK presenterer prosjektet 360° North – en label-hub for nordnorske aktører som gir ut og promoterer nordnorsk musikk. Vi ønsker med denne satsingen å samle, heve og dele kompetansen i landsdelen.

label1
label3
label4
label5
label6
label7
label8
label9
label10

 

label12
label14
label13

 

360°North er et utviklingsprosjekt rettet mot nordnorske plateselskap. Vi har opprettet en koordinerings- og støttefunksjon gjennom å sette sammen ulike team med ulik kompetanse, og tilby ekstra ressurser, for å hjelpe plateselskap og artister med å gi ut og promotere nordnorsk musikk på et mer profesjonelt nivå.

Prosjekt er administrert av RYK og går ut på å kjøpe hverandre fri slik at vi får gjort en enda bedre jobb med utgivelsene som kommer fra nord på tvers sjanger. Man får ikke betalt for å jobbe med sine egne prosjekter.

Hvordan ta del?

Plateselskap søker om å få hjelp til en utgivelse. De som gir ut andres musikk er en prioritet. Dette tilsier ikke at artister som gir ut egen musikk ikke kan søke.

Send inn en søknad med en presentasjon av prosjektet. Søknaden behandles løpende av et utvalg som bestemmer hvilke utgivelser som skal prioriteres innenfor prosjektets budsjettramme.

Prosjektet kommer også til å invitere til samlinger der vi deler erfaringer rundt avtaler, finansiering/ søknadsskriving, praktiske workshops rundt markedsføring og andre relevante temaer.

Kontaktinfo for prosjektet:

Fredrik Forssman
fredrik.forssman@tromso.kommune.no / +47 926 36 977

Bildene ovenfor: En oversikt over nordnorske plateselskap (ikke uttømmende).