fbpx

Fagseminar om universell utforming / tilgjengelighet

Vil du vite mer om hvordan du kan gjøre din kulturarena eller arrangement mer tilgjengelig?

VELKOMMEN til fagseminar om universell utforming / tilgjengelighet!

Norske konsertarrangører (NKA) er i gang med en satsning på tilgjengelighet, der Troms fylke er pilot. Nå kommer Berit Vordal fra NKA til Troms, for å gi kulturarrangører og arenaeiere inspirasjon og kompetanse på universell utforming og tilgjengelighet.

Fagseminaret er en del av Norske konsertarrangørers «Tilgjengelighetsmerket», som er et kurs og en sertifisering av arrangører/ arenaer som oppfyller kriteriene for god tilrettelegging.

Fagseminaret gir en innføring i tilgjengelighet som angår informasjon, billettbestilling, trinnfri adgang, HC-toalett, teleslynge, skilting, merking og sikkerhet.

Målet er bedre tilgjengelighet på festival-/kulturarenaer for mennesker med ulike funksjonsnedsettelser, og bedre mulighet for denne målgruppen å delta som frivillig og få tilrettelagte oppgaver.

MÅLGRUPPE: alle som lager kulturarrangement (arrangører), og alle som eier eller drifter en kulturarena der det foregår kulturaktiviteter. (festivaler, bibliotek, kulturhus, museum, samfunnshus, grendehus, konsertarrangører, teater -og revylag, korforeninger, osv.)

Fagseminaret i Troms er GRATIS å delta på.
Vi serverer kaffe / te og noe å bite i.

Tidspunkt: uke 39: MERK ULIK TIDSPUNKT PÅ ULIKE STEDER:

23. sept: TROMSØ-REGION
kl 1000 – 1500, Tvibit/ konsertsal

24. sept: NORD-TROMS
kl 1700 – 2030, Kultursenteret i Olderdalen

25. sept: MIDT-TROMS
kl 1730 – 2100, Kulturhuset Finnsnes / Lillesalen

26. sept: SØR-TROMS
kl 1700 – 2100, Thon hotel Harstad, møterom Vågsfjord/ 6. etg.

MELD DEG PÅ VED Å KLIKKE PÅ SKJEMA: https://forms.gle/1Yyr2pM8bQY18zpk8

Påmeldingsfrist: 5. september 2019

Kurset i seg selv gir ikke sertifisering, men du får en solid gjennomgang slik at du/ dere kan jobbe videre med konkrete tiltak hos dere. Alle som deltar har mulighet til å få Tilgjengelighetsmerket ved videre oppfølging av NKA i etterkant av fagseminaret/kurset, gjennom sjekk eget arrangement/ arena og lage en plan over de tiltak dere må gjøre for å bli tilgjengelig. NKA sjekker plan og tiltak og tildeler merket. Selve merkingen koster kr. 3000 for ikke medlemmer og kr.1500 for medlemmer.

Seminaret er et samarbeid mellom Norske Konsertarrangører (NKA), Rytmisk Kompetansenettverk i Nord (RYK), Fylkesrådet for funksjonshemmede i Troms, Kommunale råd for funksjonshemmede i Troms og Troms fylkeskommune /Rom for kultur: