fbpx

Relansering av Kreative Nord

Kreative Nord har fått en rekke nye samarbeidspartnere, og vi er glad for å ha med hele 11 nye partnere på laget for å spre kunnskap og oversikt over hva som rører seg innenfor de kreative feltene i Nord-Norge!

es mer om Kreative Nord her.

Vi ønsker velkommen følgende nye samarbeidspartnere;

Dansearena nord
Nordnorsk Filmsenter
Festspillene i Nord-Norge
Hermetikken Kulturnæringshage
Filmfond Nord
Innovasjon Norge
Nordnorsk Kunstnersenter
NODA Nordnorsk design- og arkitektursenter
ABH/ Artbase Helgeland 66N
Nordnorsk forfatterlag
RadArt – nettverk for fri scenekunst

Vi fortsetter med å lansere «Ukas sak» med jevne mellomrom, hvor ulike aktører innen det kreative feltet i nord blir presentert. Ukas redaktør er Knut Perander med saken «Refleksjoner fra virkemiddelapparatet», basert på sine erfaringer som prosjektleder for «Program for kreative næringer» i Innovasjon Norge Arktis. Denne saken og en rekke saker fra arkivet kan leses her: kreativenord.no/nyheter/