Eksportskolen

HVA
Eksportskolen er et tilbud til talent med store ambisjoner i musikkbransjen – en trinnvis modell for å bygge kompetanse og karriere. Med dette prosjektet ønsker vi å bygge sterkere aktører innen musikknæringen i hver enkelt region og nasjonalt.

Eksportskolen muliggjør et helhetlig opplegg over hele landet som fokuserer på kreativitet, differensiering og kvalitet – i alle ledd fra rekruttering av talent til profesjonelle aktører.

MÅL
Målet med Eksportskolen er å forme et tilbud som gjennomføres i flere regioner, og skal gi band og artister verktøy for å styre sin egen karriere mot internasjonale marked. Eksportskolen skal styrke bransjeapparatet rundt artister ved å øke forståelsen for eksport, nettverksbygging og gi økt faglig kompetanse rundt sin forretningsdrift.

HVEM
Eksportskolen er et tiltak fra Music Norway og de regionale kompetansesentrene for musikk:

Brak (Hordaland og Sogn og Fjordane)
STAR (Rogaland)
SØRF (Sør-Norge)
KOFOR (Tromsø)
ØKS (Drammen)
TEMPO (Midt-Norge)
MØST (Oslo, Akershus, Hedmark)
RYK (Nordland, Troms og Finnmark)

Mer info på musikkeksportskolen.no