Nyheter


 

Et prosjekt for å styrke nordnorske plateselskap.


Rytmisk Kompetansenettverk Nord

v/ Ingvild Pettersen Högberg, koordinator
Telefon: 971 11 731
ingvild@nordnorskjazzsenter.no

Nordnorsk Jazzsenter

v/Ulla-Stina Wiland
Pb. 1025 8001 BODØ
Telefon: 755 22 426
nnjs@nordnorskjazzsenter.no
(Sekretariat for nettverket) 

 

Folkemusikk Nord

v/Terje Foshaug
Telefon: 952 79 945
terje.foshaug@tromsfylke.no

KOFOR Kompetansesenter for musikkbransjen i Nord-Norge

v/ Fredrik Forssman
Telefon: 926 36 977
fredrik.forssman@tromso.kommune.no